Styrelse

Funktion Namn/E-post Moderklubb
Ordförande LAsse Jägdahl Crazy Flutters
Vice ordförande Annica Håkansson Ericsson SD
Kassör Arne Gustavsson Motiv8’s
Sekreterare Annika Myhrberg Ericsson SD
Ledamot Leif Håkansson Ericsson SD
Ledamot John-Olof ”Lollo” Karlsson Sollentuna SD
Övriga funktionärer
Revisor Wulf Schroeder Motiv8’s
Revisorssuppleant Björn Eskilsson Västerås SDC
Valberedning Monica Taleryd
Barbro Petrén
Serveringsansvarig Monica Taleryd Satellite SD
Hemsideansvarig LAsse Jägdahl Crazy Flutters
sv_SE