Bli medlem

Medlemskap i Motiv8’s beviljas av styrelsen. För att bli medlem i Motiv8’s måste du ha genomgått fullständig utbildning på programmet A2 eller på annat sätt visat dig behärska detta program.

Aktuell medlemsavgift:
Medlemsavgiften är 100 kr per år för vuxen. Gratis för ungdom t.o.m. 20 år. För moderklubbsmedlemmar tillkommer 100 kr per år.

Medlemskap löper per kalenderår. Om inträde sker under sista kvartalet gäller medlemsavgiften även nästföljande år. Medlemsavgiften betalas till Motiv8’s plusgirokonto 85 56 69-8. Om du vill bli medlem, fyll i denna medlemsansökan och skicka/maila/lämna till klubbens sekreterare:

Annika Myhrberg
Havregatan 8
118 59  STOCKHOLM

sv_SE